Ändrade rutiner för handledning !


Mot bakgrund av att de flesta handledningar visat sig innefatta kortare tidsrymder,
ofta en halvtimma till en timma.
Därför har vi beslutat att istället för att debitera 200 kronor för två timmar,
kommer vi att debitera 100 kronor per påbörjad timma.

Denna förändring införs fr.o.m. 1 december.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.