Kurser i Medialab

Som ett mervärde i Nätverkstan Medialab erbjuder vi ibland kurser som oftast är gratis att deltaga i om man är användare hos oss. Kurserna designas utifrån användarnas efterfrågan och trender inom media, sociala frågor och innovation. I år har vi haft en kurs i Öppen källkod och en i Crowdfunding, vi planerar nu även kurser i WordPress.

Berätta för oss om det är något du vill lära dig mer om eller om du själv vill hålla i någon aktivitet. Kunskapsdelning och samarbete har alltid varit viktiga byggstenar i Nätverkstan Medialabs verksamhet.

crowdfundkurs crowdfundkurs2 crowdfundkurs3 oppenkallkod


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.