Mer internationell verksamhet i verkstan…

Vi kommer här på vår nya sida att kontinuerligt presentera projekt, och medlemmar som är aktiva inom olika konstnärliga områden.

För närvarande har vi ett åttiotal medlemmar och en av de som stöds av Medieverkstädernas resurser  är Olof Heinö från Göteborg. Olof är fotograf och även musiker i konstellationen OTTOOTTO. Ett av hans nuvarande projekt är ett samarbete med den argentinske fotografen Martín Schoo och skildrar ett område nära Tucuman i Argentina, med utgångspunkt i frågeställningar kring plats, identitet och historisk kontext. Projektet kommer att utmynna i bl.a. en utställning under juli och augusti i Tucuman samt i Buenos Aires. Förhoppningsvis skall utställningen sedan visas även här i Sverige.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.