Nu startar Göteborgs makerlabs !

visualarena
Sedan en tid har olika medialabs, makerspaces och andra öppna verksamheter inom digitala uttryck, media och konst, fört samtal om möjligheterna att koordinera sina respektive verksamheter. Hittills har Nätverkstan, Frilagret, Copy Paste, GFS, ABF Medialab, Animation i Väst, Collaboratory, Visual Arena, Filmbryggan (f.d KMV), Blå Stället Medialab uttryckt intresse för att medverka. Då vi har olika inriktningar och innehåll får vi därigenom möjlighet att lotsa medlemmar dit där de efterfrågade resurserna finns. Vi får också ett fönster för att utbyta erfarenheter och tankar kring strategier och aktiviteter. Ett första steg är att en hemsida skall startas med adressen makerlabs.se där respektive aktör presenteras. En ambition är också att skapa en animationsfestival i Göteborg, planeringsarbetet för denna skall starta under hösten 2014.

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.