Samarbete med Vara Konserthus

Nätverkstan Medialab (som vi officiellt heter fr.o.m januari  2013) inleder nu ett samarbete med Vara Konserthus kring digitala sändningar. Vara Konserthus har erhållit stöd från
VG-regionen Frispel för ett ettårigt projekt för att skapa förutsättningar och struktur för webcasting av konserter och andra kulturevents.

Projektet innehåller ambitioner kring breddning och fördjupning av den publika kontaktyta,
där en lokal kulturaktör kan nå ut större såväl regional och nationellt som internationellt.

Projektledare för Digitala Sändningar är Leif Eriksson från Nätverkstan Medialab.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.