Utrustning -nya rutiner

Om du skall hämta upp bokad inspelningsutrustning behöver du numera maila och komma överens om en tid med oss. Detta pga att vi ofta är borta på möten eller andra uppdrag. Skicka oss ett mail till booking@natverkstan.net så lovar vi svara snabbt !

60d


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.