WP-kursen genomförd

En av Medieverkstädernas uppgifter är att skapa kurser och kompetenshöjande insatser för konstnärer
och medlemmar.

Den 1:a mars höll Carl Forsberg en workshop i hemsides-byggande för tolv deltagare. Målet var att varje deltagare efter denna dag skall kunna skapa grunderna för sin egen blog/hemsida med det idag dominerande opensource-verktyget WordPress. Idag kan medlemmarna på Medieverkstäderna fritt skapa sina egna websidor och bli del av den community som håller på att utvecklas genom Medieverkstädernas nya dynamiska sajt.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.