Jag kan inte registrera ett konto

Du behöver besöka oss för att registreras som medlem. Torsdagar kl 13-15 har vi tider för detta. Maila till leif.eriksson@natverkstan för att boka en tid.