Info om upphämtning av utrustning och om bokningar !

60d
Om du skall hämta upp bokad inspelningsupprustning måste du numera maila 
booking@natverkstan.net och komma överens om tid och dag för detta ! Annars finns risken att vi inte finns på plats och du blir utan utrustning.

Vi påminner också att redigeringsrummen inte kan bokas mer än maximalt 12 timmar per pass. Annars cancelleras bokningen automatiskt av systemet. Många medlemmar är också tacksamma om du inte bokar mer än 8 timmar, då uppstår ju möjligheten att arbeta i två pass per dag.