Något fint måste hända II

meiraMeira Ahmemulic, medlem i Nätverkstan Medialab, ställer ut och visar sin senaste film, ”Något fint måste hända II”, på Galleri BOX under GIBCA 2017. Meira Ahmemulic är författare, konst­när, lärare i skönlitterärt skrivande och internationell koordinator på Konstepidemin i Göteborg. Migration, klass, förflyttning och språk är centrala utgångspunkter i hennes konst.  Meira har tidigare varit redaktör på tidskriften Ord&Bild och är bl.a utbildad på Akademin Valand, Göteborgs Universitet.   Här kan du läsa mer om Meira.

Meiras film tar sin utgångspunkt i drömmen om ett annat liv
. I det här fallet drömmen om Amerika och Sverige och det faktum att Sverige idag har blivit ett land som många känner sig tvungna att migrera från. Situationen på Balkan gör att människor åter lämnar sina hem och försöker ta sig till exempelvis Sverige för en bättre tillvaro, men framförallt till Amerika som för många framstår som landet där vem som helst kan lyckas. Filmen tar också upp de högst begränsade villkoren för personer med migrationsbakgrund att kunna välja en konstnärlig bana, i två vitt skilda samhällssystem – Sverige och USA.

1792
Vernissage
: fredag 29 september kl. 18–21

Besöksadress: Kastellgatan 10, Göteborg
Öppettider: tisdag–fredag kl. 13–17, lördag–söndag kl. 12–16

.