Nya vindar, nya visioner

246684

Medialab fick under vintern avslag på vår ansökan till Kulturrådet, där vi sökte medel för att bygga en blackbox i medialabs lokaler. Ledningsgruppen på Nätverkstan har nu därför beslutat att hitta någon intressant hyresgäst som kan hyra en del av lokalen, den delen till höger när man kommer in på Medialab, alltså den öppna miljön.
Vår plan är att kunna omfördela resurser genom att minska lokalkostnader och få mer över till utveckling och utrustning. Idag är det väldigt svårt för oss att göra någon satsning eller investering, samtidigt som beläggningen och utnyttjandet av denna stora öppna yta är minimal. Vi kommer alltså att minska ner på antalet stationer bortsett från de två videostudios samt storformatsskrivaren. Hur vi sedan kommer att utveckla och investera i Medialab kommer Nätverkstan att reflektera vidare kring.