Ombyggnation !

d8b64626-5326-4e97-b2a1-8cac3f44f288Utifrån beslut som tagits av Nätverkstans ledningsgrupp kommer den öppna miljön på Medialab att byggas om under kommande sommar. Bakgrunden är bl.a. att Medialab fick avslag på sin ansökan från Kulturrådet att bygga en blackbox i det stora rummet utanför bokförings och ekonomi-avdelningen.

Den öppna miljön utnyttjas i alltför liten utsträckning och samtidigt medför denna yta en stor kostnad för Nätverkstan.

I planen för ombyggnationen kommer alltså de datorer/stationer i den öppna miljön att reduceras , ev helt tas bort. De resurser som säkert kommer att finnas kvar är storformatsskrivaren, videostudio 1 och videostudio 2. Eventuellt kommer vi också att investera i ytterligare en skrivare i samma kvalitet som den nuvarande , men i mindre format.

Konkret innefattar ombyggnationen att en vägg byggs i det stora rummet så att det skapas ett avskiljt rum som sträcker sig ända till den sneda väggen vid fönstren. Där kommer en kontinuerlig hyresgäst med inriktning mot kultur och media att hyra in sig. En viss omflyttning kommer att ske, vi återkommer om detaljerna kring detta. Även i andra delen av den öppna miljön, vid storformatsskrivaren, kommer det att ske förändringar. Ev kommer ytterligare en aktör inom kultur och media att flytta in i våra lokaler.

Vi tror att med nya samarbetspartners/hyresgäster kommer verksamheten att inspireras och impregneras av positiv energi och nya möjligheter, och inte minst skapar detta förutsättningar att fortsätta våra ambitioner att förverkliga de mål som ryms inom vårt långsiktiga uppdrag för VG-regionen.