Smittande oro, smittande mod -öppen föreläsning

Kendell_Geers

Smittande oro & mod – Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystnar?

Kendell Geers, medverkande konstnär i projektet ”Smittande oro & mod” besöker Kulturverkstan, och ger en öppen föreläsning om sitt konstnärskap. Kendell Geers växte upp i Sydafrika under apartheidregimen. Han anslöt sig till anti-apartheidrörelsen som 15-åring och tvingades efter att offentligt vägrat att göra militärtjänst att välja mellan sex års fängelse eller leva i exil. Han valde det senare. Frågor om makt och mänskliga rättigheter präglar mycket av hans konstnärskap.

Smittande oro, smittande mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet. I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om journalister, författare och konstnärer börjar censurera sig av rädsla för repressalier?

De kommuner som deltar i projektet är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet drivs gemensamt av de tolv deltagande kommunerna.

Plats: Göteborgs Litteraturhus
Tid: 3 mars, kl.10-12
OBS! Föreläsningen är på engelska