det blev åtminstone fler bullar över till oss som kom